KRAV

KRAV-märket sitter på mat som har producerats på ett hållbart sätt.

Ekologiskt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.

lokalt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.

VI ÄR EKOLAMM GOTLAND!

Ekolamm Gotland Ekonomisk Förening, bildades av 18 Kravlammproducenter 2007. Nu (2015) är föreningen utökad till 36 medlemmar och ännu några nya är på väg! Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att ta fram och förvalta ett varumärke till syfte att saluföra medlemmarnas lammprodukter. För att vara med i Ekolamm Gotland så ställer vi upp på ett gemensamt Värdedokument Lammen och fåren slaktas vid Gotlands Slagteri. Produkterna säljs via Svenskt Butikskött.
Medlemmarna levererade ca 5900 lamm och 800 får under 2014. Föreningen behöver fler leverantörer, som kan leverera lamm under vinter och vår. 

Styrelsen:

Ordförande: Curre Niklasson
Maria Ericson
Ingegerd Sahlsten
Lars-Peter Ekdahl
Jan Näslund
Anita Hägg
Johan Myr

Revisorer:
Catarina Bylund
Erik Larsson

Adress:
Stenyrka Ungesmiss

Organisationsnummer 769617-1474

Mail:

info@ekolammgotland.se

Telefon:
Curre Niklasson tel 0498-489072
Maria Ericson, tel 0498-483664
Jan Näslund
Johan MyrIngegerd Sahlsten 0498-261198
Anita Hägg 0498-492187
Lars-Peter Ekedah