Ekolamm Gotland höll sitt årsmöte på Mix Ranch i Stenkyrka den 8 mars.
Ordförande Leif Myr redogjorde för 2010 års verksamhet varav kan nämnas:

 

Medlemsantalet har ökat från 30 till 33 st. Under året har man levererat drygt 4100 lamm och drygt 250 får till Svenskt Butikskött. Kvaliteten är som vanligt mycket bra och avsättningen är mycket god. Marknaden efterfrågar betydligt fler ekologiska lamm, främst under vår-sommar.

 

Planerad verksamhet 2011 är studieresa, parasitkurs, slaktmognadskurs, "Bonde i butik", fortsatta medlemsbesök, aktivitet vid SM-klippning vid Elmia i oktober mm
I Ekolamm Gotland finns även 2 uppfödare med 100% andel butikslamm; Anita och Rune Hägg samt Gun-Britt Gardell/ Thore Söderlund.

I styrelsen sitter  Per-Henrik Sorby, Maria Ericson,  Magnus Johansson, Anita Hägg, Ingegerd Sahlsten, Lars-Peter Ekedahl och Curt Niklasson.