Årsmöte Ekolamm Gotland

 

Ekolamm Gotland höll sitt årsmöte i Follingbo Bygdegård den 3 mars.
Ordförande Leif Myr redogjorde för 2009 års verksamhet varav kan nämnas:

 

Medlemsantalet har ökat från 23 till 30 st. Under året har man levererat drygt 3600 lamm och drygt 400 får till Stockholms Butikskött. Kvaliteten är mycket bra och bland medlemmarna erhöll Curt Niklasson samt Maria Ericson pris vid Fåravelsföreningens årsmöte för bästa andel butikslamm (100-200 lamm). I Ekolamm Gotland finns även 4 uppfödare med 100% andel butikslamm (upp till 100 lamm) ; Viveca Bornold, Magnus Enekvist, Anita Hägg och Hans-Jörgen Wallin.


I oktober gjordes en uppskattad resa till Stockholm, med ”Bonde i Butik” och några studiebesök och möten.

Efterfrågan på Krav-lamm är mycket stor och flera större besättningar är på väg in i föreningen.

 

Planerad verksamhet 2010 är ”Bonde i Butik”, fortsatta medlemsbesök, fältvandring kring ekologiska vallar, studiebesök m.m.


Under årsmötet avnjöts en god middag, lagad av Ingegerd Sahlsten.

I styrelsen sitter Leif Myr, Per-Henrik Sorby, Maria Ericson, Ann-Britt Johansson, Magnus Johansson, Lotta Carsbo Niklasson och Curt Niklasson.