Hageby i Etelhem

   
Hageby Gård bor Asta Åslund och hennes 35 tackor och pudeln Fortune.
Asta odlar vall och fodersäd. Fåren sköter betena.
Vårt mål är att alla på gården skall trivas.
Asta Åslund