Sigsarve i Näs

Lotta och Curre

Curre och Lotta Niklasson brukar gården Sigsarve i Näs socken. I år har vi ca 160 tackor, med tre inrikningar;
En avelsbesättning av Gotlandsfår, en grupp med "vita pälsdjur" och en grupp med köttfår.
Lamningen börjar i halva januari och i mars är det "fullt hus" av lammungar. Tidig vår skuttar alla ut på åkerbete. Tackorna får beta änge och skogsbete efter att lammungarna blir färdiga för slakt.
På åkrarna odlar vi urgamla gotländska spannmålssorter som säljs via föreningen Gutekorn.
I maj öppnar vi dörrarna till vår gårdsbutik "Sigsarve Lamb", där vi säljer skinn och speciellt hantverk.