Ekolamm Gotland Ekonomisk Förening,  bildades av 18 Kravlammproducenter 2007.
Nu (2015) är föreningen utökad till 36 medlemmar och ännu några nya är på väg!
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att
ta fram och förvalta ett varumärke till syfte att saluföra medlemmarnas lammprodukter.

För att vara med i Ekolamm Gotland så ställer vi upp på ett gemensamt
Värdedokument

Lammen och fåren slaktas vid Gotlands Slagteri. Produkterna säljs via Svenskt Butikskött.
Medlemmarna levererade ca 5900 lamm och 800 får under 2014.
Föreningen behöver fler leverantörer, som kan leverera lamm under vinter och vår.

Organisationsnummer 769617-1474