Suderbys i Anga

   
Agneta Jonsson Wallin och Hans-Jörgen Wallin brukar gården Suderbys i Anga.
Vi har en bestättning med Gotlandsfår och antalet tackor ligger för närvarande på 40 stycken.
På våra åkrar odlar vi vall till vinterfoder åt djuren.
Hans Jörgen Wallin