KRAV

KRAV-märket sitter på mat som har producerats på ett hållbart sätt. Kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel eller genomodifierade organismer(GMO) får inte användas. Det är också viktigt hur djuren har det. KRAV-godkänd djurhållning tar stor hänsyn till djurens hälsa och naturliga beteenden. 
En balans mellan djurhållning och växtodling är viktig. Så stor del som möjligt av djurens foder produceras på den egna gården. Då kan näringen gå runt i ett kretslopp på gården. För själva livsmedlen gäller försiktighetsprincipen, få livsmedelstillsatser är tillåtna att använda.
KRAV-märkta produkter är kontrollerade och certifierade i en obruten kedja från jord till bord. Minst en gång per år kommer en kontrollant och undersöker att produktionen sker enligt KRAVs regler. Alla led kontrolleras från lantbruket, via förädling och distribution till dess att KRAV-märket sätts på produkten.

Det gör att du kan lita på att produktionen verkligen är ekologisk.