Ungesmiss i Stenkyrka

Gården Ungesmiss ägs och brukas av Eva och Magnus Gustafsson. Vi arbetar båda heltid på gården och brukar ca 75 ha, varav 25 ha är arrenden. All mark odlas ekologiskt och den största delen av odlingen består av grovfoder och spannmål till djuren.

Vår produktion består av 150 tackor samt ett 20-tal kor. Ett nytt lammhus stod färdigt 2007, till våra 100 finullstackor och 50 blandrastackor av raserna Finull, Leicester samt Texel.

Sedan 1981 driver vi även en gårdsbutik med försäljning av KRAV-odlad potatis och grönsaker. Vi säljer även lammkött och skinn under sommaren.