Byssegårda i Hogrän

Byssegårda har varit i släktens ägo sedan 1936. Nuvarande ägare och brukare är Johan och Kimberly Myr.
Familjen består också av Oliver och Poppy.
Djur på gården är hunden Lollo samt ca 130 tackor.
På gårdens 60 ha odlas vallar, dinkel och fodersäd. Man har även 16 ha skog och en del betesmark.
Dessutom hyr man ut en stuga.
Johan jobbar även en del utanför gården.