Hemöstris Lammgård i Havdhem

   
Hemöstris Lammgård AB drivs av Johannes Forsberg o Anita Forsberg, har 406 tackor som lammar från december till juni.
Vi odlar råg, dinkel, korn och vall.
Anita har gårdsbutik för försäljning av skinn och skinnprodu
kter. Hon åker även på slottsmässor i oktober-december.
 
Anita Forsberg, en av delägarna i Röskusten