Siglajvs på När

Där havet möter land på sydöstra Gotland ligger våran gård.
Ett företag som drivs av Bonden Rune med hustru Anita Hägg sen 1988.
Familjens barn är Julia Isak och Karl-Filip
Här finns ca 50 Mjölkkossor som levererar krav mjölk och lika många tackor som levererar Eko lamm.
Vi har ca 50 ha härliga natur betesmarker  med en rik örtvegetation och spår av fornlämningar .
Här brukas ca 100 ha åker för att ge ett fint näringsrikt  foder till våra djur.
Senaste investeringen är en miljödamm där vi magasinerar kväverikt vatten från åkermarken på höst/vinter  350 000 kubikmeter.
I denna damm renas vattnet från fosfor och kväve för att senare under den torrare delen av sommaren
Pumpas ut till ett 14 km stort bevattnings nät.
Med denna investering säkras skörden till våra djur och att den tillförda näringen till åkermarken garanterat kommer växten till godo innan den lakas ut i östersjön.
Ett kretslopp som sparar på miljön samtidigt som det också ger vatten till 10 andra lantbruk och en golfbana.

Hemsida: http://www.siglaivsgard.se