Sorby i Stenkyrka

På Sorby Gård i Stenkyrka driver Per Henrik och Britta Sorby ekologisk lamm- och nötproduktion.
Gården har varit i släktens ägo sedan slutet av 1800-talet.
Vi har idag ca 300 tackor av rasen Gotlandsfår och 100 tackor av köttras. Lamning sker i april och juni.
Ett 30-tal dikor med tillhörande kalvar och ungdjur betar också gårdens marker.
Självklart finns också ett par vallhundar.
På Sorby Gård finns också möjlighet att Bo På Lantgård i en nyrenoverad flygel.
Vi har en gårdsbutik med lammskinn, hantverk och kött.
Man kan hitta den här: Sorby Gårdsbutik på Facebook
Hemsida: www.sorbygard.se