Styrelsen:
Ordförande: Curre Niklasson
Maria Ericson
Ingegerd Sahlsten
Lars-Peter Ekdahl
Jan Näslund
Anita Hägg
Johan Myr

Revisorer:
Catarina Bylund
Erik Larsson
Curre, Anita, Lars-Peter, Ingegerd, Magnus, Per-Henrik och Maria