Tajnungs i Hangvar

Tajnungs Gård är en gammal gård från tidigt 1600-tal .
Gränsande till gården ligger stenrösen och kämpagravar från tidig stenålder och fram till medeltiden.
På Tajnungs marker har bedrivits liknande djurskötsel som jag bedriver idag dvs får, nöt, häst och höns . Utgrävningarna från sommaren 2012 bekräftade detta.
Jag som brukar gården idag är Viveca Bornold och med stor hjälp av äldsta sonen Pontus Bornold som är utbildad agronom.

1988 gick jag med i KRAV .
Gården har idag 40 ha åker och 160 ha egen betesmark och 440 ha arrenderad betesmark i Hall/Hangvars naturreservat .
På gården finns 35 dikor och en avelstjur , 60 ungnöt, 55 tackor, 4 hästar, höns och bin

På sommaren hyr vi ut en Stuga med 8 bäddar.
I gårdsbutiken säljer jag lammskinn och hantverk av lammskinn, nöthudar,honung, grönsaker, örter samt lamm - och nötkött.
 

Hemsida