Sigsarve i Näs

   

Sigsarve i Näs brukas av Gun-Britt Gardell och Thore Söderlund.
På gården finns 70 tackor, mestadels av rasen Gotandsfår, och 30 nöt som vi håller på att avveckla för att kunna öka lammproduktionen.
Odlingen består i huvudsak av vall, dinkel, råg, havre och korn.
En vallhund och 2 katter finns också här.

Thore Söderlund