Björke i Norrlanda

Jag heter Ulf Larsson, bor och brukar gården Björke i Norrlanda, som har varit i släktens ägo sedan 1890.
Jag har 2 grabbar, Christian 25 år, som jobbar på ett lantbruk i södra Skåne, samt Robert 20 år, som jobbar som plåtslagare.
På min gård har jag 160 tackor, därav är ca 40 st. gotlandsfår och resten är korsningar av olika raser.
Pälsskinnen tar jag hem och har försäljning på gården.
Jag har varit med i KRAV sedan år 2000, då jag började med får.
Gårdens areal inklusive arrenden omfattar
107 ha därav ca 60 ha slåtter och betesvall.
Skogs och betesmark är 88 ha.


På åkermarken odlar jag ca 50 ha betes och slåttervallar, samt korn, havre rågvete och havre/ärtblandning.
Av skogs och betesmarken nyttjar jag ca hälften till bete, mest åt tackorna när de går på tomgång.
När jag inte är sysselsatt med min fritidshobby, som är min gård, så jobbar jag på Lövsta som lärare och undervisar i teknik och växtodling.