VÄRVÄRDEDEDOKUMENT för EKOLAMM GOTLAND

 

 

* Ekolamms medlemmar är certifierade enligt KRAVs regler.

 

* Djurhållning och djurmiljö skall vara god och gården skall vara städad och visningsbar för spontanbesök året runt.

 

* Djurhållningen är ansluten till Maedi-Visna programmet, Sv.Djurhälsovården.

 

* Medlemmarna lämnar kvartalsprognoser i rätt tid, och i god tid meddelar man ändringar till samordnaren.

 

* Medlemmarna lämnar det antal lamm som avtalats, utan avvikelser, till transportören.

 

* Till slakt,är ambitionen att man lämnar butikslamm. Lammen skall vägas inför slaktleverans.

 

* Medlemmarna deltar i kvartalsmöten, och är gärna aktiva med ideér till trivsam samvaro och utbildning.

 

* Medlemmarna är välkomna att dela med sig av sina kunskaper eller färdigheter som kan vara till nytta för föreningen, t.ex ”Bonde i Butik”

 

* Om och när medlem känner sig nödgad att gå ur föreningen meddelar man det i god tid.

 

* Föreningens mål är att ta väl hand om medlemmarnas intressen och att ha trevligt tillsammans!

 

* Medlem skall vara beredd att ta emot gårdsbesök från styrelsemedlemmar och köpare.