Västergårde i Sundre

Storbonden Henrik Dagman Jakobsson i lammhuset

Västergårde Lantbruk AB i Sundre drivs av Henrik Jakobsson och Åsa Wilson. Åsa och hennes man Göran bor och arbetar i Visby tillsammans med barnen Julia och Jakob. Henrik och sambon Elin bor i Burgsvik tillsammans med sin dotter Tyra-Lisa. De driver företaget Gotlandsbrynet/Stenmuseet i Kettelvik ihop. Elin arbetar också i Visby.

Gården brukas av Henrik och Göran, och de har stor hjälp av de tidigare ägarna Dagmar och Sune Jakobsson, Henrik och Åsas föräldrar, som bor kvar på gården. Vi har ca 30 dikor och kalvar, och ca 350 tackor. Hälften av tackorna betäcks och resten är rena betestackor. Tackorna är dels korsningar av suffolk, leicester, texel, ostfrisisk och pälsfår, dels rena pälsfår samt gutefår. Vi arbetar mycket med öppna betesmarker runt Hoburgskusten och vi odlar vall, råg, korn och havre. Skinnen från päls- och gutefåren bereds i Sverige och säljs i Stenmuseet i Kettelvik.